Kantoor is wegens vakantie gesloten van 20 juli tot en met 6 augustus 2023. 

 

Recherchebureau Van Westenbrugge is een particulier recherchebureau dat zich bezig houdt met het verrichten van feitenonderzoeken naar personen of goederen in opdracht van particulieren of bedrijven. Deze onderzoeken kunnen een strafrechtelijke of privaatrechtelijke achtergrond hebben.

Door middel van diverse onderzoeksmethoden wordt ernaar gestreefd op een objectieve en onafhankelijke manier de waarheid vast te stellen. De onderzoeksmethoden worden subsidiair en proportioneel uitgevoerd.

In een rapportage wordt het resultaat van het onderzoek vastgelegd met daarin conclusies en aanbevelingen. Deze rapportage kan tevens dienen als bewijs in een gerechtelijke procedure.

De onderzoeken worden verricht door oud-politierechercheurs en IT-specialisten met meer dan 20 jaar ervaring. Wij werken tevens samen met andere recherchebureau’s om op die manier te voorzien in de gewenste expertise.

Soorten onderzoek:
*OSINT-(Open Source Intelligence) *Digitale Nalatenschap *Cybercriminaliteit *Cybersecurity *Pre-employment screening *Forensische onderzoeken *Diefstal *Fraude  *Ziekteverzuim fraude *Verduistering *Oplichting *Partneralimentatie *Concurrentiebedingen * enz

Onderzoeksmethoden:
*Data-onderzoeken *SOCMINT-Social Media Intelligence *HUMINT-human intelligence *Observatie *Opsporen van afluisterapparatuur/bakens *Mystery guest  *Samenwerking met bedrijven enz

Onze werkwijze:

  • Gratis vrijblijvend gesprek waarin we kort uw casus en mogelijkheden bespreken
  • Daarna wordt een plan van aanpak en offerte opgemaakt
  • Start recherche onderzoek
  • Voortgang en evaluatie van het onderzoek
  • Onderzoeksrapport
  • Evaluatie, advies & nazorg
  • Het recherchebureau werkt volgens de privacygedragscode en de wettelijke kaders

Kosten:

Per onderzoek kunnen de kosten verschillen. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden, uren, werktijden en de inzet van onderzoeksmethoden en -middelen. De kosten zijn eventueel te verhalen op de tegenpartij en/of onderzochte persoon. 

Neem gerust vrijblijvend contact op

* Erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en voorzien van het vergunningsnummer POB1879

* Gelegitimeerd door de Nationale Politie en voorzien van een geldig legitimatiebewijs

* Aangesloten bij de Branchevereniging voor Particuliere onderzoeksbureaus (BPOB)

Volg ons op LinkedIn voor de laatste ontwikkelingen.

error: Content is protected !!