Neem vrijblijvend contact op: +31 6 19 26 40 32 info@recherchebureau-vanwestenbrugge.nl
Bedrijfsrecherche

 

 

Bedrijfsrecherche

Bent u op zoek naar bedrijfsrecherche voor een onderzoek naar ziekteverzuimfraude, diefstal of verduistering?

Neem gerust contact met ons op.

Bij een bedrijfsrecherche onderzoek wordt infomatie verzameld en geanalyseerd ten behoeve van bewijsvoering voor civiel- en strafrechtelijke geschillen.

Door de inzet van tactische onderzoeken kunnen wij onderbouwd bewijs aanleveren. Tactische onderzoeken zijn onder andere digitaal onderzoek, observaties, interviews en buurtonderzoeken.  De onderzoeksmethoden of -middelen moeten in verhouding staan met het doel wat men wil bereiken. Hierbij moeten wij rekening houden met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. 

Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we uw dossier. Aan de hand hiervan stellen we een plan van aanpak op. Hierin wordt de aanpak van het onderzoek beschreven, de uren, de duur, de werktijden en de inzet van onderzoeksmethoden en -middelen. Hierdoor weet u wat u kunt verwachten en wordt u tussentijds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

De kosten van een bedrijfsrecherche onderzoek zijn per onderzoek verschillend en zijn afhankelijk van de werkzaamheden, uren, risico’s, werktijden en de inzet van onderzoeksmethoden en -middelen.

De kosten zijn eventueel te verhalen op de tegenpartij en/of onderzochte persoon. Laat u zich hiervoor goed adviseren door uw adviseur of advocaat.

Soorten bedrijfsrecherche onderzoeken:

 • Bedrijfsdiefstal
 • Verduistering
 • Ziekteverzuimcontrole
 • Digitaal onderzoek
 • Woonfraude
 • Pre-employement screening
 • Integriteitsonderzoek
 • Afpersing
 • Bedrijfsspionage
 • Declaratiefraude
 • Misbruik auto van de zaak
 • Concurrentiebeding
 • Corruptie en steekpenningen
 • Controle werkzaamheden personeel
 • Nalatenschapsfraude
 • Verzekeringsfraude
 • Uitkeringsfraude
 • Merkenfraude
 • Screening van huurders
 • Mystery shopping
error: Content is protected !!