Onderzoeken

 

 

Specialiteiten

Bedrijfs-

recherche

Vermoedt u dat er binnen uw bedrijf een strafbaar feit plaats vindt of plaats heeft gevonden? Dan kunt u een privé detective inhuren. Wij bekijken of u een gerechtvaardigd belang heeft en kunnen namens u een onderzoek starten binnen de bestaande wet- en regelgeving.

Wilt u nieuw personeel inhuren en wilt u weten of deze persoon antecedenten heeft? Ook hiervoor kunt u een privé detective inhuren.

Wilt u iets onderzocht hebben en twijfelt u of u daar een privé detective voor in kunt huren? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij staan u graag te woord om hier duidelijkheid over te geven.

 

Pre-employment screening

Pre-employment screening is een achtergrond check alvorens iemand in dienst mag treden bij een werkgever.

Diefstal

Diefstal is een in het strafrecht als misdrijf aangemerkt delict dat bestaat uit het op onrechtmatige wijze eigenhandig in bezit nemen van andermans eigendom.

Cybercrime

Computercriminaliteit, cybercriminaliteit of cybercrime is criminaliteit met ICT als middel én doelwit. De meeste telefoons en bankpassen bevatten computerchips, die kunnen eveneens worden gemanipuleerd door cybercriminelen. Maar ook bedrijfssystemen, moderne auto’s en chipkaarten zijn vatbaar voor cybercrime. Voor het plegen van cybercriminaliteit wordt gebruik gemaakt van speciale apparatuur en software.

Ziekteverzuim fraude

Over ziekteverzuim wordt gesproken als iemand ziek is en niet kan komen werken. Het kan echter voorkomen dat u het vermoeden heeft dat iemand tijdens het ziekteverzuim andere werkzaamheden verricht die in conflict zijn met de ziekteverzuimmelding. Dit is fraude tijdens ziekteverzuim.

Verduistering

Bij verduistering heeft iemand een goed met opzet het zich wederrechtelijk toegeëigend dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort. Belangrijk is wel dat iemand het goed op een andere manier dan door een misdrijf onder zich heeft gekregen.

Specialiteiten

Particulieren

onderzoeken

Heeft u het vermoeden dat u te veel partneralimentatie betaalt of denkt u dat u opgelicht bent? Dan kunt u een privé detective inhuren.  Wij bekijken of u een gerechtvaardigd belang heeft en kunnen namens u een onderzoek starten binnen de bestaande wet- en regelgeving.

Wilt u iets onderzocht hebben en twijfelt u of u daar een privé detective voor in kunt huren? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij staan u graag te woord om hier duidelijkheid over te geven. 

Afpersing

Afpersing is een bijzondere vorm van diefstal met geweld en/of bedreigingen. Het onderscheid bestaat erin dat de dader van dit misdrijf de goederen niet wegneemt maar doet afgeven, als gevolg van geweld of bedreiging

Oplichting

Bij oplichting wordt een goed afgegeven of een dienst verleend. De dader weet een ander zover te krijgen dat goederen afgegeven gaan worden, door gebruik te maken van een valse naam of valse hoedanigheid, door listige kunstgrepen of door een verhaal op te hangen.

Stalking

Stalking betekent letterlijk besluipen. Iemand is opzettelijk en structureel een persoon aan het lastigvallen waardoor die persoon zich in vrijheid en veiligheid voelt aangetast. Stalking is het wederrechtelijk, stelselmatig, opzettelijk inbreuk maken op een anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk de ander te dwingen iets te doen, iets niet te doen iets te dulden of vrees aan te jagen.

Vermissing

Bij een vermissing wordt vaak aan een persoon gedacht maar het kan ook gaan om een goed. Een vermissing betekent dat een persoon of goed verontrustend onvindbaar is. Snel ingrijpen is hierbij van groot belang.

Partneralimentatie onderzoek

Bij partneralimentatieonderzoek denkt u dat uw ex-partner samenwoont of meer is gaan verdienen en dat u daarom ten onrechte nog partneralimentatie betaalt.

Contact

AVG PRIVACYWETGEVING

neem vrijblijvend contact met ons op via het contact formulier of bel ons op

+31 6 19 26 40 32

wij streven ernaar om binnen 24 uur antwoord te geven

error: Content is protected !!