Alle recherche- en onderzoeksbureau’s zijn verplicht volgens de privacygedragscode te werken. In de bijlage kunt u lezen wat dat betekent voor onze manier van werken en hoe wij met vertrouwelijke informatie omgaan.

error: Content is protected !!