Neem vrijblijvend contact op: +31 6 19 26 40 32 info@recherchebureau-vanwestenbrugge.nl
Tarieven en faq

 

 

Tarieven:

 

  • U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen. Tijdens dit gesprek kan vaak aangegeven worden of de zaak een gerechtvaardigd belang heeft of niet. Een gerechtvaardigd belang is nodig om een onderzoek op te kunnen starten.
  • Daarna wordt een plan van aanpak en een offerte voor u opgemaakt waarin is opgenomen hoe de werkzaamheden plaats gaan vinden en welke onderzoeksmethoden er ingezet zullen worden.
  • Als u met de offerte akkoord gaat zal het onderzoek gestart worden. U zult tijdens het onderzoek op de hoogte gehouden worden. Het onderzoek wordt afgesloten met een rapportage.
  • Het recherchebureau werkt volgens de privacy gedragscode en de wettelijke kaders.

Indien tijdens het onderzoek blijkt dat het noodzakelijk is samen te werken met andere particuliere onderzoekers of specialisten, dan zullen deze meerkosten eerst met u besproken worden.

Het is in sommige gevallen mogelijk om de kosten te verhalen op de tegenpartij. Dit verschilt per onderzoek en is afhankelijk van de uitspraak van de rechter.

FAQ

Wat zijn de bevoegdheden van een particulier onderzoeker?

Een particulier onderzoeker heeft net zo veel bevoegdheden als de opdrachtgever. Een recherchebureau moet zich tevens houden aan de privacygedragscode en de wettelijke kaders.

Hoe lang duurt een onderzoek?

Hoe lang een onderzoek duurt ligt helemaal aan het soort onderzoek. Sommige onderzoeken zullen een paar dagen duren maar het kan ook een paar maanden duren.

Is een particulier onderzoeker hetzelfde als een privé detective?

Een particulier onderzoeker is inderdaad hetzelfde als een privé detective of een particuliere rechercheur.

Krijgt de onderzochte persoon te horen dat er een onderzoek tegen hem/haar heeft gedraaid?

In de privacygedragscode wordt omschreven dat een onderzochte persoon ingelicht moet worden over het feit dat er onderzoek naar diegene is gedaan. Als het onderzoek het toelaat moet dit voorafgaand aan het onderzoek gebeuren. Laat het onderzoek dit niet toe in verband met het risico van het wegmaken van bewijsmiddelen dan kan de persoon ook achteraf ingelicht worden.

Kan een particulier onderzoeker assisteren bij het doen van een aangifte bij de politie?

Dat kan zeker. Een particulier onderzoeker mag ook namens u aangifte doen bij de politie. U hoeft dan alleen een formulier te ondertekenen dat u ons daarvoor gemachtigd heeft.

Wat is een privacygedragscode?

De Nederlandse Veiligheidsbranche (NVB) heeft een privacygedragscode opgesteld met daarin richtlijnen waaraan recherchebureau’s zich moeten houden. Deze code is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

error: Content is protected !!