Neem vrijblijvend contact op: +31 6 19 26 40 32 info@recherchebureau-vanwestenbrugge.nl
Werkwijze

 

 

Onze werkwijze is als volgt:

 

  • Gratis vrijblijvend gesprek waarin we kort uw casus en mogelijkheden bespreken.
  • Daarna wordt een plan van aanpak en offerte opgemaakt.
  • Start recherche onderzoek.
  • Voortgang en evaluatie van het onderzoek.
  • Onderzoeksrapport.
  • Evaluatie, advies & nazorg.

Kosten:

De kosten van een rechercheonderzoek zijn per onderzoek verschillend en zijn afhankelijk van de werkzaamheden, uren, risico’s, werktijden en de inzet van onderzoeksmethoden en -middelen.

De kosten zijn eventueel te verhalen op de tegenpartij en/of onderzochte persoon. Laat u zich hiervoor goed adviseren door uw adviseur of advocaat.

FAQ

Wat zijn de bevoegdheden van een particulier onderzoeker?

Een particulier onderzoeker heeft net zo veel bevoegdheden als de opdrachtgever. Een recherchebureau moet zich tevens houden aan de privacygedragscode en de wettelijke kaders.

Hoe lang duurt een onderzoek?

Hoe lang een onderzoek duurt ligt helemaal aan het soort onderzoek. Sommige onderzoeken zullen een paar dagen duren maar het kan ook een paar maanden duren.

Is een particulier onderzoeker hetzelfde als een privé detective?

Een particulier onderzoeker is inderdaad hetzelfde als een privé detective of een particuliere rechercheur.

Krijgt de onderzochte persoon te horen dat er een onderzoek tegen hem/haar heeft plaatsgevonden?

In de privacygedragscode wordt omschreven dat een onderzochte persoon ingelicht moet worden over het feit dat er onderzoek naar diegene is gedaan. Als het onderzoek het toelaat moet dit voorafgaand aan het onderzoek gebeuren. Laat het onderzoek dit niet toe in verband met het risico van het wegmaken van bewijsmiddelen dan wordt de persoon pas achteraf ingelicht.

Kan een particulier onderzoeker assisteren bij het doen van een aangifte bij de politie?

Dat kan zeker. Een particulier onderzoeker mag ook namens u aangifte doen bij de politie. U hoeft dan alleen een formulier te ondertekenen dat u ons daarvoor gemachtigd heeft.

Wat is een privacygedragscode?

De Nederlandse Veiligheidsbranche (NVB) heeft een privacygedragscode opgesteld met daarin richtlijnen waaraan recherchebureau’s zich moeten houden. Deze code is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

error: Content is protected !!